Collages

Collage, 1995-1997
↳ Collages, 1995-1997

De collages onstaan voortdurend, bijna dagelijks. Alle afbeeldingen of elementen eruit komen in principe in aanmerking. Ze worden heel intuitief en zorgvuldig uit een weekblad geknipt.

In eerste instantie zijn de kleur, de grootte, de scherpte, het licht, de ‘uitknipbaarheid’, de opbouw, de perspectief en andere formele kenmerken van de snippers belangrijker bij de selektie dan eventuele mogelijke betekenissen of associaties.

Later als dit eindeloze spel tot ‘niets’ lijkt te leiden ontstaat een verlangen naar een sfeer of een plotse suggestie van betekenis of zin. Pas dan wordt de collage gefotografeerd, gevat in één beeld.

Ze kunnen op hun beurt geheel of gedeeltelijk getransformeerd en gebruikt worden in allerlei specifieke tentoonstellingssituaties.